MUDr. Alena Petruláková, stomatológia a paradentológia